DDV

Den Danske Værdiundersøgelse

Velkommen til Den Danske Værdiundersøgelse (DDV)

Den danske værdiundersøgelse er en del af en omfattende international spørgeskemaundersøgelse, The European Values Survey, som blev gennemført første gang i 1981, dernæst i 1990, 1999, 2008 og senest i 2017. Hver gang er der blevet benyttet det samme spørgeskema i alle de deltagende landene. Skemaet tilpasses fra gang til gang, men der er stadig omkring 80 pct. af spørgsmålene, der går igen. Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik for Aalborg Universitet og er Finansieret af Rockwool Fonden

Resultaterne fra den seneste runde i 2017 er udgivet i bogen Usikker Modernitet: Danskernes værdier fra 1981 – 2017

Usikker Modernitet undersøger udviklingen i danskernes værdier over fire årtier og indfanger de historiske forandringer, som er foregået siden 1981. Danmark omtales ofte som et samfund kendetegnet af lykke, tillid og tolerance, hvor hverken religion eller social klasse for alvor skiller befolkningen og hvor ligestilling, miljøbevidsthed og ikke-autoritær opdragelse er værdier der samle de fleste. Det billede kan man imidlertid ikke tage for givet, idet mange af disse værdier er forholdsvis nye og nogle af dem endda kun findes hos en mindre del af befolkningen. I 2017 var der mange danskere, der er mindre lykkelige og mindre tillidsfulde end de var blot et årti tidligere. 
Bogen undersøger alt fra danskernes nationale stolthed, bekymring for indvandring, politiske deltagelse, politiske værdier, holdninger til overvågning og miljøbeskyttelse, frivilligt arbejde, religion, medborgermoral, ligestilling, opdragelse og oplevelse af ulykkelighed og analyserer udviklinger og tilbageslag i et sociologisk perspektiv. 
Bogen præsenterer resultaterne fra Den danske værdiundersøgelse. Undersøgelsen er en del af et europæisk projekt og foretaget siden 1981 og senest i 2017. Ved hver undersøgelse er der et stort antal spørgsmål, der er identiske og derfor kan man – helt enestående - sammenligne over tid.

Usikker modernitet er redigeret af lektor i sociologi på Aalborg Universitet, Morten Frederiksen. 

Prioriteret medarbejderliste

Medarbejderlister er midlertidigt utilgængelige. Der arbejdes på en løsning. Indtil videre kan medarbejdere søges frem her: https://vbn.aau.dk/da/persons/

Publikationer