DDV

Bøger

​Usikker Modernitet danskernes værdier fra 1981 – 2017

​Usikker Modernitet  danskernes værdier fra 1981 – 2017 
undersøger udviklingen i danskernes værdier over fire årtier og indfanger de
historiske forandringer, som er foregået siden 1981. Danmark omtales ofte som et samfund kendetegnet af lykke, tillid og tolerance, hvor hverken religion eller social klasse for alvor skiller befolkningen og hvor ligestilling, miljøbevidsthed og ikke-autoritær opdragelse er værdier der samle de fleste. Det billede kan man imidlertid ikke tage for givet, idet mange af disse værdier er forholdsvis nye og nogle af dem endda kun findes hos en mindre del af befolkningen. I 2017 var der mange danskere, der er mindre lykkelige og mindre tillidsfulde end de var blot et årti tidligere.

Bogen undersøger alt fra danskernes nationale stolthed, bekymring for indvandring, politiske deltagelse, politiske værdier, holdninger til overvågning og miljøbeskyttelse, frivilligt arbejde, religion, medborgermoral, ligestilling, opdragelse og oplevelse af ulykkelighed og analyserer udviklinger og tilbageslag i et sociologisk perspektiv.

Bogen præsenterer resultaterne fra Den danske værdiundersøgelse. Undersøgelsen er en del af et europæisk projekt og foretaget siden 1981 og senest i 2017. Ved hver undersøgelse er der et stort antal spørgsmål, der er identiske og derfor kan man – helt enestående - sammenligne over tid.

Usikker modernitet er redigeret af lektor i sociologi på Aalborg Universitet, Morten Frederiksen.

Danskernes særpræg

Bogen Danskernes særpræg placerer Danmark på det europæiske værdikort og bygger på interview med ca. 30.000 personer i 33 lande. Danskerne er mere lykkelige, mindre religiøse og mere demokratiske end deres naboer rundt om i Europa. De er stolte af deres velfærdsstat, men paradoksalt nok skeptiske over for den omfordeling af indkomster som er en vital del af velfærdsstaten.

Bogen er redigeret af Peter Gundelach og har bidrag fra en lang række danske samfundsforskere. 

Danskernes værdier 1981-1999

Bogen: Danskernes værdier 1981-1999 følger værdiudviklingen blandt generationer af danskere fra 1981 til 1999. Blandt hovedresultaterne er at der på de fleste områder er en stor stabilitet. Familieværdierne og tilliden i befolkningen styrkes. Danskerne er samtidig blevet mere optaget af det lokale og den nationale stolthed er støt stigende.

Bogen er redigeret af Peter Gundelach og har bidrag fra en lang række danske samfundsforskere. 

Små og store forandringer

Store og små forandringer. Bogen handler om ændringer i danskernes værdier over tre årtier, det vil sige en periode med store udenlandske (fx Murens fald, 11. september) og indenlandske begivenheder (bl.a. voldsom stigning i indvandring, kulturkampen siden 2001). Den beskriver - og analyserer - værdiudviklingen inden for de enkelte samfundssektorer: religion, politik, familie, og så videre.

Bogen er redigeret af Peter Gundelach og har bidrag fra en lang række danske samfundsforskere.

Danskernes værdier

Peter Gundelach og Ole Riis: Danskernes værdier. København: Forlaget Sociologi, 1992.
Den danske del af en europæisk undersøgelse, der ud fra spørgeskemaundersøgelser fra 1981 og 1990 sammenligner danskernes værdinormer og hvordan de har ændret sig

Prioriteret medarbejderliste

Medarbejderlister er midlertidigt utilgængelige. Der arbejdes på en løsning. Indtil videre kan medarbejdere søges frem her: https://vbn.aau.dk/da/persons/