DDV

Spørgeskema og data

Læs mere om baggrunden for data her

Den danske værdiundersøgelse er en del af en omfattende international spørgeskemaundersøgelse, som blev gennemført første gang i 1981, dernæst i 1990 og 1999 samt igen i 2008. Med den aktuelle indeværende 2017 runde muliggør undersøgelsen således at følge udviklingen i danskerne og europæernes værdier over en 36 år lang periode.

Publikationer der henviser til datasættet skal bruge en af følgende referencer:

Henvisning til datasættet: Frederiksen, Morten (2019) Den Danske Værdiundersøgelse 2017, DDV.AAU.DK. + dato for download

Henvisning til indsamlingsmetoder, repræsentativitet o.lign.: Toubøl, Jonas og Frederiksen, Morten (2019) ’Metodisk baggrund for Den Danske Værdiundersøgelse 2017’ i Frederiksen, Morten (red.) Usikker Modernitet: Danskernes værdier fra 1981 til 2017, København: Hans Reitzels Forlag

Alle filerne kan downloades på Rigsarkivets hjemmeside.

Prioriteret medarbejderliste

Medarbejderlister er midlertidigt utilgængelige. Der arbejdes på en løsning. Indtil videre kan medarbejdere søges frem her: https://vbn.aau.dk/da/persons/